Domov pro seniory v Brně - zajištěné stáří, optimální péče, důstojné prostředí

okOznamujeme, že k dnešnímu dni rušíme dosavadní zákaz návštěv.

 Lumina logoSpolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable