Domov pro seniory v Brně - zajištěné stáří, optimální péče, důstojné prostředí
Přinášíme několik snímků z prvního měsíce provozu domova. V září jsme se postupně seznamovali s klienty i prostředím.

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.