Domov pro seniory v Brně - zajištěné stáří, optimální péče, důstojné prostředí
O klienty domovů Lumina se stará po 24 hodin denně personál, který podle zákona o sociálních službách splňuje předepsané vzdělání. Uvědomujeme si ovšem, že vzdělání je pouze jedna strana mince. Podstatný je pro nás vztah k této práci, ke klientům. Empatický a rozmanitý tým je pro nás prioritou.

Aktivizační pracovnice se starají o volnočasové i pohybové aktivity pro klienty domovů Lumina. Volnočasové aktivity zajišťují paní Pavlína Jobánková a Mgr. Zuzana Nováková, pod jejichž rukama rozkvétají nejen klienti, ale i domov.

Každodenní pohybovou aktivizaci našeho domova, individuální i skupinovou, zajišťuje rehabilitační pracovnice Šárka Tomková, která se obyvatelům domova věnuje vždy trpělivě a s úsměvem.

Vrchní sestra domova Norbertinum, paní Renata Kratochvílová, má více než dvacetiletou praxi v domovech seniorů i doléčovacích ústavech. Její zkušenosti a profesionalita jsou pro nás velkým přínosem. Zdárně jí sekundují zdravotní sestry, které jsou v domově klientům k dispozici 24 hodin denně.

Ošetřovatelskou péči zajišťuje tým neustále doškolovaných pečovatelů.

Od 1.1.2015 je posilou našeho týmu psycholožka, Mgr. Pavlína Cpinová, která je nejen odbornicí ve svém oboru, ale rovněž nesmírně milým a empatickým člověkem. Je v domově proto, aby se nám všem, především klientům a jejich rodinám, žilo zase o něco lépe.

 Lumina logoSpolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.