IMG

Fulltextové vyhledávání

Důstojné prostředí, optimální péče, zajištěné stáří v domově seniorů v Brně

Podzim života prožít v důstojnosti a s láskou

Vyspělost společnosti lze měřit jejím vztahem ke stáří.
Na vztahu společnosti ke starým lidem se naplno ukazuje, jak je společnost vyspělá, jaké jsou její hodnoty, na jakých základech a tradicích vlastně stojí. Naše současnost, naše podmínky, naše postavení a naše prostředí nevzniklo samo od sebe. Bylo budováno lidmi, kteří jsou dnes staří a zaslouží si naši úctu a poděkování.

Člověk se rodí jako bezmocné stvoření zcela závislé na pomoci okolí. Každý z nás bral jako samozřejmost, že se o něj jeho okolí, jeho nejbližší postarali a umožnili mu postupný vývoj. Je přeci naprosto samozřejmé, že každý z nás má co vracet, každý z nás je v životě někomu za něco vděčný.

IMG

Stárnoucí člověk má přirozenou úctu ve vyspělé společnosti vyspělých lidí. Mnohé dokázal, vybudoval a často může i ve vysokém věku posloužit svojí radou, zkušeností či vlastním úhlem pohledu. Jen hlupák může snít o věčném mládí a brát staré lidi jako nepotřebné a zatěžující.

Pracovníci společnosti LUMINA si uvědomují každý den, že je naprosto nezbytné vytvářet starým lidem důstojné podmínky k životu. Jsou připraveni pomáhat svým klientům, zabezpečit jejich potřeby a dávat jim najevo úctu a poděkování. Každý stárnoucí člověk si ji zaslouží…

Posláním Domova je vytvořit našim klientům důstojné domácí zázemí, které se co nejvíce přibližuje jejich přáním a představám, pomoci překonávat obtíže přirozeně spojené s věkem našich klientů a poskytnout jim služby, které podpoří a posílí jejich dosavadní schopnosti, potřeby či zájmy.

Služba je poskytována tak, aby v co nejširší míře zachovala sociální kontakty a vazby s rodinou, přáteli a dalšími blízkými osobami.
Ve stáří je ukryta moudrost – je potřeba naučit se správně tázat.