Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro seniory

Domov pro seniory

Poslání

Posláním Domova je vytvářet našim klientům důstojné domácí zázemí, které se co nejvíce přibližuje jejich přáním a představám, pomoci překonávat obtíže přirozeně spojené s věkem našich klientů a poskytovat jim služby, které budou odpovídat jejich individuálním potřebám a schopnostem.


Podzim života prožít v důstojnosti a s láskou v motivujícím prostředí Domova.

Motto

Ve stáří je ukryta moudrost – je potřeba naučit se správně tázat.

Cíl služby

 • Cílem služby je dle individuálních možností klienta zachování získaných sociálních a společenských
  návyků a dovedností.
 • Umožnit zachování individuálních potřeb seniora v oblasti fyzické i duševní.
 • Zachování, či rozvoj schopnosti sebeobsluhy a mobility.
 • Cílem je poskytovat službu tak, aby v co nejširší míře zachovala sociální kontakty a vazby s rodinou, přáteli a dalšími blízkými osobami.

Kroky vedoucí k cílům

 • Podporovat klienty v co největší míře samostatnosti
  • vytvoření příjemného, podnětného a bezpečného domova
  • podporovat rozvoj nebo udržení schopností, dovedností a znalostí klienta a jejich využití v běžném životě
  • nabídnout klientům z jejich pohledu smysluplné aktivity
  • motivovat klienty k aktivnímu životu
 • Podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů – klienti navzájem, klienti a zaměstnanci,
  zaměstnanci navzájem
 • Podporovat kontakty s rodinou, přáteli a osobami blízkými
 • Podporovat kontakty s přirozeným prostředím
 • Zajistit bezpečné prostředí nastavením srozumitelných pravidel života a soužití s ostatními
 • Vytvářet příjemné a motivující prostředí

Péče je realizována formou nepřetržitého provozu s komplexem služeb poskytovaných kvalifikovaným personálem. Služba je založena na individuálním přístupu, respektuje svobodnou vůli klientů, podporuje klienty v maximální možné době udržení samostatnosti a soběstačnosti, v zachování přirozených sociálních vazeb.

Obyvatelům Domova poskytujeme

 • Domov má lůžkovou kapacitu 12 lůžek pro klienty domova pro seniory, s možností ubytování v jedno a dvou lůžkových pokojích. Zařízení se nachází v pětipodlažní budově s dvorním traktem. Spolek LUMINA provozuje sociální služby v prostorách objektu na základě nájemní smlouvy uzavřené s majitelem budovy – Kanonie řádu premonstrátů v Nové Říši.
  • Domov má dvorní trakt pro trávení volného času
  • Stravování je celodenní a to jak racionální, tak dietní
  • Úklid a praní prádla
  • Ošetřovatelskou a zdravotní péči - kvalifikovaný zdravotnický a ošetřovatelský personál pečuje o klienty nepřetržitě.
  • Lékařská péče je zajišťována smluvním praktickým lékařem
  • Rehabilitaci – pohybovou aktivizaci
  • Podmínky pro zájmovou činnost, kulturní vyžití a uspokojování duchovních potřeb

Cílová skupina

 • Poskytujeme nepřetržitou péči seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kdy je zapotřebí poskytnout pravidelnou pomoc druhého člověka, která odpovídá individuálním potřebám a schopnostem seniora, a není již možno péči zajistit v domácím prostředí.
 • Věková struktura seniorů je od 55 let věku.
 • Služba není určena pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo demencí od středně těžkého stupně (podloženo lékařským vyšetřením), pro osoby, které ohrožují samy sebe nebo okolí, osoby závislé na návykových látkách (zejména alkoholu) a osoby, jejichž potřeby s ohledem na zdravotní stav nedokáže služba zabezpečit.

V případě zhoršení zdravotního stavu klienta s diagnostikováním stařecké demence nebo Alzheimerovy choroby těžšího stupně, mohou být tito klienti umístěni v Domově se zvláštním režimem SANTINI ve Křtinách nebo ve druhé části Domova NORBERTINUM. Organizace má tuto službu zaregistrovanou.

Zásady a principy poskytované sociální služby

 1. Respektování práv a svobody
 2. Respektování volby klienta a zajištění důstojného života klienta
 3. Respektování potřeb klienta
 4. Odbornost sociální služby