Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Poslání

Posláním Domova je vytvářet našim klientům důstojné domácí zázemí, které se co nejvíce přibližuje jejich přáním a představám, pomoci překonávat obtíže přirozeně spojené s věkem našich klientů a poskytovat jim služby, které podpoří a posílí jejich dosavadní schopnosti, potřeby či zájmy.

Služba je poskytována tak, aby v co nejširší míře zachovala sociální kontakty a vazby s rodinou, přáteli a dalšími blízkými osobami.

Motto

Ve stáří je ukryta moudrost – je potřeba naučit se správně tázat.

Cíl služby

 • Zachování, případně další rozvoj získaných sociálních a společenských návyků a dovedností.
 • Zajištění individuálních potřeb seniora v oblasti fyzické i duševní.
 • Podpora zachování, či rozvoje schopnosti sebeobsluhy a mobility.
 • Podzim života prožít v důstojnosti a s láskou v motivujícím prostředí Domova.

Kroky vedoucí k cílům

 • Podporovat klienty v co největší míře samostatnosti
  • vytvoření příjemného, podnětného a bezpečného domova
  • podpora rozvoje nebo udržení schopností, dovedností a znalostí klienta a jejich využití v běžném životě
  • nabídnout klientům z jejich pohledu smysluplné aktivity
  • motivovat klienty k aktivnímu životu
 • Podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů – klienti navzájem, klienti a zaměstnanci, zaměstnanci navzájem
 • Podporovat kontakty s rodinou, přáteli a osobami blízkými
 • Podporovat kontakty s přirozeným prostředím
 • Zajistit bezpečné prostředí nastavením srozumitelných pravidel života a soužití s ostatními
 • Vytvářet příjemné a motivující prostředí

Péče je realizována formou nepřetržitého provozu s komplexem služeb poskytovaných kvalifikovaným personálem.

Služba je založena na individuálním přístupu, respektuje svobodnou vůli klientů, podporuje klienty v maximální možné době udržení samostatnosti a soběstačnosti, v zachování přirozených sociálních vazeb.

Obyvatelům Domova poskytujeme

Ubytování - k dispozici je celkem 19 pokojů: 16 dvoulůžkových a 3 jednolůžkové pokoje. Celková kapacita zařízení je 35 lůžek. Zařízení pokojů je majetkem spolku LUMINA, klienti si je mohou doplnit i vlastním nábytkem a drobnými předměty.

 • Domov má vlastní zahradu pro trávení volného času
 • Stravování celodenní a to jak racionální, tak dietní.
 • Úklid a praní prádla
 • Ošetřovatelskou a zdravotní péči - kvalifikovaný zdravotnický a ošetřovatelský personál pečuje o klienty nepřetržitě.
 • Lékařská péče je zajišťována externím praktickým lékařem
 • Rehabilitaci – léčebný tělocvik
 • Podmínky pro zájmovou činnost, kulturní vyžití a uspokojování duchovních potřeb

Cílová skupina

Poskytujeme pobytové služby seniorům se sníženou mírou soběstačnosti z důvodu chronického duševního onemocnění, seniorům s Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence.

Služba není poskytována osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení, osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení v důsledku akutní infekční nemoci.

Zásady a principy poskytované sociální služby

 1. Respektování práv a svobody
  • Při poskytování sociální služby jsou dodržována lidská práva a svobody
 2. Respektování volby uživatele a zajištění důstojného života uživatele
  • Dávat příležitost k uplatnění vlastní vůle
  • Umožňovat vyjádření vlastního názoru
  • Respektovat soukromí uživatele
  • Dávat uživateli možnost odmítnutí služby, pokud to není v rozporu s Domácím řádem
  • Chránit uživatele před předsudky a negativním hodnocením – uživatel není stigmatizován svou diagnózou
  • Respektovat přání uživatele s předchozím vysvětlením jeho možných nepříznivých důsledků
 3. Respektování potřeb uživatele
  • Ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy
  • Uživatel se podílí na plánování sociální služby, která vede k zachování co nejvyššího stupně soběstačnosti
 4. Odbornost sociální služby
  Sociální službu poskytuje odborně kvalifikovaný personál, který dodržuje profesní i vnitřní předpisy:
  • etický kodex zaměstnance
  • vnitřní směrnice organizace, které jsou v souladu s platnými zákony a normami
  • ošetřovatelské standardy

Vnitřní směrnice a standardy jsou přístupné všem zaměstnancům v písemné podobě v kanceláři domova a v pracovně pečovatelů. Zaměstnanci mají zpracovaný individuální plán vzdělávání, který vychází z potřeb organizace a respektuje i potřeby jednotlivých zaměstnanců.