Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Poslání

Posláním Domova je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění. Vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na jejich individuální potřeby, kvalitu života a úctu. Služba je poskytována tak, aby v co nejširší míře zachovala sociální kontakty a vazby s rodinou, přáteli a dalšími blízkými osobami.

 

Podzim života prožít v důstojnosti a s láskou v motivujícím prostředí Domova.

Motto

Ve stáří je ukryta moudrost – je potřeba naučit se správně tázat.

Cíl služby

 • Cílem služby je:
  • Zachování získaných sociálních a společenských návyků a dovedností dle individuálních možností klienta.
  • Udržení co nejdelší schopnosti sebeobsluhy a mobility.
  • Zajištění individuálních potřeb seniora v oblasti fyzické i duševní.

Kroky vedoucí k cílům

 • Podporovat klienty v co největší míře samostatnosti:
  • vytvoření příjemného, podnětného a bezpečného domova
  • podpora rozvoje nebo udržení schopností, dovedností a znalostí klienta a jejich využití v
   běžném životě
  • nabídnout klientům z jejich pohledu smysluplné aktivity
  • motivovat klienty k aktivnímu životu a začlenění se do života v Domově
 • Podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů – klienti navzájem, klienti a zaměstnanci, zaměstnanci navzájem

 • Podporovat kontakty s rodinou, přáteli a osobami blízkými

 • Podporovat kontakty s přirozeným prostředím

 • Zajistit bezpečné prostředí nastavením srozumitelných pravidel života a soužití s ostatními

 • Vytvářet příjemné a motivující prostředí

Péče je realizována formou nepřetržitého provozu s komplexem služeb poskytovaných kvalifikovaným personálem. Služba je založena na individuálním přístupu, respektuje svobodnou vůli klientů, podporuje klienty v maximální možné době udržení samostatnosti a soběstačnosti, v zachování přirozených sociálních vazeb.

Obyvatelům Domova poskytujeme

Ubytování - k dispozici je celkem 19 pokojů: 16 dvoulůžkových a 3 jednolůžkové pokoje. Celková kapacita zařízení je 35 lůžek. Zařízení pokojů je majetkem spolku LUMINA, klienti si je mohou doplnit i vlastním nábytkem a drobnými předměty.

 • Domov má dvorní trakt pro trávení volného času
 • Stravování je celodenní a to jak racionální, tak dietní.
 • Úklid a praní prádla
 • Ošetřovatelskou a zdravotní péči - kvalifikovaný zdravotnický a ošetřovatelský personál pečuje o klienty nepřetržitě.
 • Lékařská péče je zajišťována externím praktickým lékařem
 • Rehabilitaci – léčebný tělocvik
 • Podmínky pro zájmovou činnost, kulturní vyžití a uspokojování duchovních potřeb

Cílová skupina

Poskytujeme pobytové služby seniorům se sníženou mírou soběstačnosti z důvodu chronického duševního onemocnění, seniorům s Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence.

 • Poskytujeme nepřetržitou péči seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kdy je zapotřebí poskytnout pravidelnou pomoc druhého člověka, která odpovídá individuálním potřebám a schopnostem seniora, a není již možno péči zajistit v domácím prostředí.
 • Věková struktura seniorů je od 55 let věku.

Služba není poskytována osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení, osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení v důsledku akutní infekční nemoci.

Zásady a principy poskytované sociální služby

 1. Respektování práv a svobody
 2. Respektování volby klienta a zajištění důstojného života klienta
 3. Respektování potřeb klienta
 4. Odbornost sociální služby