Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Nový klient > Jak to u nás chodí

Jak to u nás chodí

Milí klienti a další čtenáři těchto řádků,

Podzim života s vůní levandulemnozí z Vás se právě ocitli v situaci, kdy musí řešit svoji budoucnost či budoucnost svých blízkých. Ne každý z Vás má zkušenost s domovem pro seniory nebo s poskytováním jiných obdobných služeb. Dovolte mi Vás tedy v krátkosti seznámit s provozem Domova Norbertinum, který by se mohl stát i domovem Vaším nebo Vašich blízkých...

Pokud z jakéhokoliv důvodu uvažujete o ubytování v našem domově, zatelefonujte, napište nebo přijďte osobně (k osobní návštěvě je vhodné domluvit si schůzku předem).

Na osobní schůzce se Vám rádi budeme věnovat, provedeme Vás domovem a zodpovíme Vaše dotazy.

Rozhodnete – li se pro náš domov, je třeba vyplnit „Žádost o ubytování“ (PDF ke stažení, k dispozici je i v kanceláři domova). K žádosti je třeba dále přiložit „Vyjádření lékaře“ (PDF ke stažení). Pokud zájemce o ubytování nemá přiznán příspěvek na péči, sociální pracovnice domova poradí či pomůže s žádostí o příspěvek či se žádostí o jeho zvýšení.

Sociální pracovnice provede po podání žádosti sociální šetření (zjišťuje schopnosti žadatele zvládat základní životní potřeby …..) a zhodnotí, zda je námi poskytovaná služba pro žadatele vhodná.

Pro zhodnocení kritérií pro přijetí do domova zasedá komise a v okamžiku možnosti přijetí nového klienta, je po dohodě určen termín nástupu do domova. V případě zaplnění domova je Vaše žádost zařazena do pořadníku žadatelů. Při nástupu uzavíráme s žadatelem o ubytování smlouvu o poskytované sociální službě. Zútulnit pokoj můžete svému blízkému ještě před jeho přijetím do domova (dovezením oblíbeného křesla, obrázků, květin apod.). V den příjmu pak je pokoj nachystán k bydlení.

Služby, které jsou Vám k dispozici

 • ubytování
 • zajištění zdravotní péče - denně zajišťují zdravotní sestry domova, jednou týdně do domova dochází praktická lékař; do domova pravidelně dochází rovněž psychiatr; k dalším odborným vyšetřením vozíme naše klienty ke specializovaným lékařům v Brně
 • sociální poradenství (pomoc při zajištění PNP, při uplatňování osobních práv a zájmů klientů, při vyřizování osobních záležitostí jako je korespondence s úřady atp.)
 • součástí týmu je psycholožka, která je k dispozici nejen klientům domova, ale i rodinám klientů a v neposlední řadě personálu
 • běžné úkony péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně
 • pravidelný úklid
 • praní a žehlení osobního prádla, úprava lůžka
 • drobné opravy prádla
 • mytí oken, praní záclon
 • úklid společných prostor
 • celodenní stravování - snídaně, oběd, svačina, večeře, popř. druhá večeře; strava racionální i dietní, mixovaná (dle potřeby)
 • zajištění léků (léky jsou hrazeny klientem nebo pojišťovnou)
 • aktivizační pracovnice zaplňují volný čas klientů nejrůznějšími činnostmi, a to jak skupinovými, tak individuálními (např. rukodělné aktivity, společenské hry, kvízy, trénink paměti, předčítání klientům).
 • pro zájemce jsou pravidelné bohoslužby i individuální návštěvy pana faráře
 • pohybová aktivizace klientů individuální i skupinová v tělocvičně domova (přispívá ke zlepšení či udržení kondice tělesné, a tím i duševní)
 • organizace společenských akcí, kulturních vystoupení, oslav narozenin, výletů
 • besedy se zajímavými osobnostmi
 • výlety dle zájmu klientů
 • levandulový bál
 • oslavy narozenin klientů a jiných rodinných událostí

Služby, které nejsou zahrnuty v měsíční platbě

 • pedikúra (pravidelně cca 1x za 6 týdnů)
 • kadeřnice (pravidelně cca 1x za 6 týdnů)

O klienty domova seniorů se stará po 24 hodin denně personál, který podle zákona o sociálních službách splňuje předepsané vzdělání. Uvědomujeme si ovšem, že vzdělání je pouze jedna strana mince. Podstatný je pro nás vztah k této práci, ke klientům. Empatický a rozmanitý tým je pro nás prioritou.